Als kleine organisatie hebben wij geen medezeggenschapsraad. Omdat wij het wel belangrijk vinden dat onze cliënten zeggenschap hebben in hun zorgverlening hebben wij een ideeënbus.

Verzenden